„DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, DLA KTÓRYCH POWIAT KRASNOSTAWSKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

W CELU POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

PLANOWANE EFEKTY

 

W wyniku realizacji projektu wsparte zostaną 2 obiekty infrastruktury edukacji ogólnej, zakupione zostanie wyposażenie gwarantujące wysoką jakość kształcenia, który bezpośrednio wpisuje się w szczegółowy katalog wyposażenia pracowni szkolnych określony przez MEN udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl w ilości 11 szt.

Wyposażenie dydaktyczne zostanie zakupione do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej i 2 informatycznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie oraz 2 pracowni informatycznych, geograficznej, biologiczno-chemicznej oraz fizycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie.

WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI SZKOLNYCH W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W KRASNYMSTAWIE:

Pracownia biologiczna - sprzęt laboratoryjny i komputerowy tj.: apteczka z wyposażeniem,fartuchy laboratoryjny, skalpele, igły preparacyjne, pęsety, odczynniki oraz notebook.

Pracownia chemiczna - sprzęt laboratoryjny i komputerowy tj.: statywy laboratoryjne z wyposażeniem, sączki laboratoryjne, stojaki do probówek, szalki Petriego, szczypce, pincety, szkiełka laboratoryjne, termometry, tryskawki, waga laboratoryjna, węże gumowe o różnym przekroju i ściskacze do węży, zlewki, odczynniki chemiczne, szczotki aboratoryjne, modele do budowania cząsteczek, tablice chemiczne, notebook.

Pracownia fizyczna tj.: induktor Rumkorfa, tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym, wskaźnik laserowy, notebook.

Pracownia geograficzna tj.: model układu słonecznego- tellurium, aparat fotograficzny, notebook.

Pracownie informatyczne tj.: notebook- 38 szt., serwery NAS- 3 szt., drukarka 3D, projektor multimedialny, klimatyzator do serwerowni.

WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI SZKOLNYCH W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KRASNYMSTAWIE:

Pracownie informatyczne tj.: notebook- 46 szt., wizualizer z zoomem optycznym, tablety szt. 3, zasilacz UPS, klimatyzator do serwerowni, system NAS, projektor multimedialny- 2 szt., okablowanie strukturalne – komplet, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne A4, tablica interaktywna.

Pracownia geograficzna tj.: wskaźnik do badania PH gleby, klatka meteorologiczna z wyposażeniem w przyrządy pomiarowe, mapa świata polityczna, mapa świata krajobrazowo- klimatyczna, mapa świata degradacja środowiska na świecie, mapa podziału administracyjnego i konturowa (dwustronna), globusy polityczne, stojak jezdny doprzechowywania plansz, model Układu Słonecznego z napędem bateryjnym, filmy geograficzne, aparat fotograficzny.

Pracownia chemii i biologii tj.: waga laboratoryjna, zestaw probówek kolba okrągłodenna, kolba stożkowa ERLENMEYERA, fartuch laboratoryjny, metalowy palnik alkoholowy,zestaw odczynników i chemikaliów, apteczka z wyposażeniem, blender ręczny, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna, lodówka do przechowywania materiału badawczego, mały sejf/zabezpieczona szafa do przechowywania odczynników chemicznych, okulary ochronne, bagietki do mieszania, kleszcze proste do przytrzymywania materiału biologicznego, preparatów, kolby, preparaty mikroskopowe: komórki roślinne (zestaw), preparaty mikroskopowe: komórki zwierzęce (zestaw), lampa biurowa(do ćwiczeń uwzględniających wpływ światła), lejek szklany, lupy, łyżeczki dwustronne, mikroskopy z wyświetlaczem, naczynka wagowe, nożyczki, odczynniki, skalpele, pęsety długie, pipety (zestaw), pipeta automatyczna jednokanałowa, pomiar pojemności płuc (zestaw), probówki różnej wielkości (komplet), szczotki laboratoryjne do pipet i probówek (różnej wielkości)(zestaw), szkiełka nakrywkowe (komplet), szkiełka podstawowe (komplet), termometry laboratoryjne, uchwyty drewniane do probówek, waga laboratoryjna, cylindry miarowe.

Pracownia biologii i fizyki tj.: funkcjonalny model tułowia człowieka, mikroskopy terenowe, model funkcjonowania ucha środkowego i wewnętrznego, model mózgu, modele serca, naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie, statyw demonstracyjny, statyw laboratoryjny szkolny z wyposażeniem, szkielet człowieka z nerwami i arteriami- model, szkielety wybranych kręgowców (żaby, gołębia), tułów człowieka – model, wirusy- 4 modele (komplet), zestaw preparacyjny, wskaźnik laserowy, suwmiarka elektroniczna, siłomierze o różnym zakresie od 1 N do 50 N, siłomierz analogowy, mierniki uniwersalne wyposażone w możliwość pomiaru temperatury miernik uniwersalny.

Przewidziana rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury wyniesie 520 osób.

Projekt swym zakresem obejmuje uczniów szkół kształcenia ogólnego z terenu powiatu krasnostawskiego tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida. Projekt powstał w oparciu o analizę lokalnego rynku szkolnictwa ponadgimnazjalnego szkolnictwa ogólnego, zdolności inwestycyjnych oraz potrzeb wynikających z przeprowadzonej diagnozy.