„DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, DLA KTÓRYCH POWIAT KRASNOSTAWSKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

W CELU POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”