„DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, DLA KTÓRYCH POWIAT KRASNOSTAWSKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

W CELU POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

WARTOŚĆ PROJEKTU

493 230, 00 PLN

CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWANE

476 564, 58 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

405 079, 89 PLN

MONTAŻ FINANSOWY

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%

Wkład własny - 15%

BIURO PROJEKTU

spk

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

 

Koordynator projektu - Anna Pawelec

tel. (82) 576 72 86, wew. 140

projekty@krasnystaw-powiat.pl

 

Koordynator merytoryczny - Piotr Dudek

tel. (82) 576 72 86, wew. 162

piotr.dudek@krasnystaw-powiat.pl

 

Asystent zespołu koordynatorów - Beata Majdan

tel. (82) 576 72 86, wew. 123

beata.majdan@krasnystaw-powiat.pl

OPIS PROJEKTU

Projekt pod nazwą „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących, dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącym w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych” jest realizowany w okresie: 10.08.2016 - 30.06.2018

Więcej »

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym na terenie powiatu krasnostawskiego poprzez zakup wyposażenia do pracowni szkolnych ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych i ICT).

Więcej »