„DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, DLA KTÓRYCH POWIAT KRASNOSTAWSKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

W CELU POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

OPIS PROJEKTU

 

Projekt pod nazwą „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących, dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącym w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych” jest realizowany w okresie: 10.08.2016 - 30.06.2018 (zakończenie rzeczowej realizacji projektu)

Biorą w nim udział:

W ramach projektu kupione zostanie wyposażenia do pracowni szkolnych ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych i ICT). Ponadto wdrożone zostaną rozwiązania ułatwiające zastosowanie nauczania eksperymentalnego, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, innowacyjności oraz pracy zespołowej.